So tai cung Mobifone
Thứ Tư, 20/08/2014 11:50 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự trưa
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Cổ nhạc
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Thời sự Bắc Giang
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Bản tin Tiếng Việt
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 15:55
Tiếp sóng VOV
Chương trình đang phát sóng
11:40 - 12:00
Chương trình Thời sự Đài PT-TH Bạc Liêu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:31 - 12:00
Ca khúc đi cùng năm tháng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
CĐ: Xây dựng Đảng
Chương trình đang phát sóng
11:40 - 11:50
Bản tin Thế giới
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Nhạc chờ- Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
04:00 - 12:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:20
Báo giờ - Lời hay ý đẹp – Thời sự I
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 11:50
Văn nghệ thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Thể dục - Thể thao
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Ca nhạc Việt Nam 3
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:45
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 11:50
Chuyên đề (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 11:55
Thông báo –Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Ca nhạc quốc tế 1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Bài ca truyền thống (PL)
Chương trình đang phát sóng
11:05 - 19:00
Tiếp sóng chương trình VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 11:50
Thông tin thị trường - Giới thiệu chương trình, chào kết
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:15 - 19:30
Nhạc hiệu -Thời sự- Quảng cáo-Thông tin- Dự báo thời tiết
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự M' Nông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Bản tin Thời sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 14:30
Tiếp bản tin Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Dân tộc và Phát triển
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Thời sự VOV1
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 11:50
Chương trình Thời sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Đảng ở quanh ta
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Nông thôn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:05
Tin thị trường
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình thời sự phổ thông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 15:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Tiếng Việt : thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
15:00 - 16:55
Chương trình hợp tác chiều (Bạn hữu đường xa và các chương trình ca nhạc thông tin chuyên đề)
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình Thời sự trực tiếp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:15
Thông tin đời sống (PT)
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình Văn nghệ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
10:58 - 12:00
Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình - Two music
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp sóng Thời sự VOV1
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Các vấn đề xã hội
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp âm chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự trưa
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:45
Tiếp âm Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:40 - 12:00
Chương trình tiếng Mường
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 16:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình thời sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Dân ca
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình Thời sự trực tiếp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 15:00
Chương trình tổng hợp biên tập phát lại
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 13:00
Tiếp sóng AM
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:10
Bạn cần biết
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Phát sóng chương trình tiếng phổ thông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:30 - 12:00
Phát sóng chương trình tiếng phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 18:00
Tiếng Phổ Thông
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Tác giả tác phẩm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:50
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự Lào Cai
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp sóng thời sự đài THVN
Chương trình đang phát sóng
11:10 - 12:00
Ca nhạc cải lương
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:05
Báo giờ - Tin khoa học, tin kinh tế
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự (Phát lại buổi sáng )
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
PTTT: Lá thư âm nhạc
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự Nghệ An (TT) + Q. cáo
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp VOV1 - Đài TNVN
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 16:30
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:30 - 17:00
Chương trình thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:50 - 11:55
CLBTT
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 11:50
Bài hát
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Bản tin quốc tế
Chương trình đang phát sóng
11:15 - 12:00
Thông tin- Quảng cáo- Chương trình Ca nhạc Âm nhạc thính phòng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:45 - 17:00
Chương trình Tiếng Chăm
Chương trình đang phát sóng
11:40 - 12:00
Ca nhạc theo yêu cầu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:10
Trang tin thời sự trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Ca nhạc thiếu nhi 2 - CM: Dân tộc miền núi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
CM: Thanh niên - Giai điệu tuổi thơ- QC - Dự báo TT
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình thời sự - Tìm hiểu pháp luật
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự Quảng Ninh
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:50
Chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Kinh tế công thương
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 17:00
Tiếp sóng VOV1 Đài TNVN
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Ca nhạc-thông báo-quảng cáo
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Thời sự tiếng Khmer
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Bản tin tiếng phổ thông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Bản tin tiếng Thái
Chương trình đang phát sóng
11:35 - 11:50
Vòng tay nhân ái – Gia đình và xã hội
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Ca cổ
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 11:50
Khoảnh khắc sự kiện
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Chuyên đề 2
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:55 - 12:00
Nhạc báo sóng
Chương trình đang phát sóng
11:40 - 11:50
Phóng sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:05
Tạp chí văn hóa thế giới
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Chuyên đề Vì an ninh Tổ quốc/Tiếp VOV
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 18:00
Tin tức – Ca nhạc (Trực tiếp)
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 11:50
Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:05
Thông tin công cộng
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 11:50
Thời sự PTTV (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:50 - 12:00
Chuyên mục: VHXH hoặc LĐXH (PL)
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 11:50
Mục: Điểm báo Tuyên Quang
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:45 - 11:50
Mục: Điểm báo Tuyên Quang
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Chương trình Thời sự buổi trưa
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 13:30
Ca cổ cải lương và quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
11:35 - 12:00
Chương trình ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:01
GTCT chiều
Chương trình đang phát sóng
11:45 - 12:00
Bản tin thời sự đài PT-TH Yên Bái
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:30
Chương trình ca nhạc đài PT-TH Yên Bái
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 12:00
Thời sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 12:20
Thông tin ca nhạc
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung, kỹ thuật: Ông Trần Trung Hiếu, Ông Ngô Tuấn Dũng
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.