Thứ Sáu, 04/09/2015 12:45 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Cổ nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:15
Phụ nữ và Cuộc sống - Cuộc sống quanh ta
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:25 - 16:30
Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình.
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:55
Tiếp sóng VOV
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:55 - 16:10
Dân ca Tiếng Mông (PL)
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:10
Bản tin 1 (PL)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
CĐ văn hóa xã hội
Chương trình đang phát sóng
12:40 - 12:50
Thế giới đó đây
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:50 - 13:20
Giai điệu Quê hương (PL)
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
CLB Văn học nghệ thuật
Chương trình đang phát sóng
12:20 - 13:20
Quà tặng âm nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:20 - 13:40
Câu lạc bộ trẻ
Chương trình đang phát sóng
12:20 - 12:45
Ca nhạc Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:45 - 13:00
Đảng trong cuộc sống/Học tập và làm theo lời Bác
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 12:45
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:45 - 12:50
Thông báo quảng cáo - Góc thư giãn
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
14:55 - 15:00
Gíới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
12:40 - 13:00
Nhạc không lời Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 14:00
Miền yêu thương (PL)
Chương trình đang phát sóng
11:05 - 19:00
Tiếp sóng chương trình VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:15
Lăng kính công vụ
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 17:30
Tâm tình cùng bạn
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 14:30
Tiếp bản tin Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 14:45
Dân ca 3 miền
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:30
Tiếng Thái Điện Biên
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:00
Điện ảnh và bạn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:05
Tin Trong nước
Chương trình đang phát sóng
12:05 - 13:05
Ca nhạc cải lương
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:45
TT Thời sự Âm nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:30
Chương trình thời sự phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chưa có thông tin
Chương trình tiếp theo
-
Chưa có thông tin
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
15:00 - 16:55
Chương trình hợp tác chiều (Bạn hữu đường xa và các chương trình ca nhạc thông tin chuyên đề)
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:00
Ca khúc VN theo chủ đề
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:05
Bản tin KHKT
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp sóng thời sự VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:30
Thời sự - Giới thiệu chương trình tiếp theo
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp âm chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:30
Thời sự Hải Phòng buổi trưa.
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 12:45
Tiếp âm Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:45 - 12:50
Quảng cáo chương trình
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
Chương trình Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:40 - 12:45
Bản tin pháp luật
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:45 - 13:00
Ca nhạc thiếu nhi
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:00
Chương trình tổng hợp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:10
Chuyên mục: Thanh niên
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 13:00
Tiếp sóng AM
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:10
Bạn cần biết
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 17:15
Tiếp phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:15 - 17:30
Phát sóng chương trình tiếng Bana
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 18:00
Tiếng Phổ Thông
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 12:50
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:50 - 13:00
Quảng bá Chương trình Đài PT-TH Lâm Đồng
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp sóng thời sự đài THVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:15
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:20 - 13:00
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:05
Báo giờ - Tin giáo dục, y tế
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp VOV1 - Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:15
Tiếng dân tộc Thái
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 16:30
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:30 - 17:00
Chương trình thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp âm TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:02
Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:15
Bản tin thời sự trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:45 - 17:00
Chương trình Tiếng Ê đê
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:10
Trang tin thời sự trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
CM: An ninh -CM: Tài nguyên môi trường- QC - Dự báo TT
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:30
Chương trình tiếng Hrê: CM Văn hóa Văn nghệ (T1)/ Khoa học và đời sống (T2)/Sức khỏe cộng đồng (T3)/Tìm hiểu pháp luật (T4)
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 12:50
Chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:50 - 13:50
Sắc màu âm nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 17:00
Tiếp sóng VOV1 Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:15
Đất và người Quảng Trị
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:00
Sân khấu dù kê
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:30
Thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:00
Bản tin tiếng Mông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 18:00
Tiếp phát chương trình VOV3
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Nhạc hiệu – Thời sự Đài PT-TH Tây Ninh
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:00
Văn nghệ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:00 - 13:01
Giao sóng - Chào hết
Chương trình đang phát sóng
12:40 - 12:55
Điểm báo (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:55 - 13:00
Quảng bá - Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 12:55
Chân dung tác phẩm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:55 - 13:05
Thế giới quanh ta
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 18:00
Tin tức – Ca nhạc (Trực tiếp)
Chương trình đang phát sóng
12:35 - 12:55
Chuyên mục : Xây dựng Đảng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:55 - 13:00
Nhạc không lời
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:15
Ca cổ: Ca Cổ Chọn Lọc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:15 - 14:00
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 17:50
Chương trình thời sự: Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 13:30
Ca cổ cải lương và quảng cáo
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:30 - 14:00
Chương trình Nông thôn
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:20
Nhạc hiệu - Bản tin thời sự - Dự báo thời tiết - Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 17:00
Tiếp sóng Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Chương trình thời sự Yên Bái
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 13:30
Chuyên để trực tiếp PL: Pháp luật công dân - vấn đề bạn quan tâm - Sức khỏe cho mọi người
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
13:30 - 14:00
Ca khúc VN
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Trung Hiếu
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.