So tai cung Mobifone
Thứ Năm, 23/10/2014 07:34 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:50
Văn nghệ thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:50 - 08:00
Thông tin cần biết
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Ca nhạc Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:25 - 10:30
Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Dân ca Tiếng Dao
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:45
Dân ca Tiếng Tày
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Chuyên mục 1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:50
Chương trình Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
07:10 - 08:10
Vòng tay bè bạn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:10 - 08:20
Nhịp cầu nhân ái
Chương trình đang phát sóng
04:00 - 12:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 08:00
Nhạc nhẹ các nước
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:00 - 08:10
Giới thiệu chương trình Phát thanh - Tin Khoa học đời sống - Thông báo quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 08:00
Âm nhạc tự chọn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:00 - 08:10
Bản tin buổi sáng
Chương trình đang phát sóng
07:10 - 07:30
Ca nhạc Việt Nam 2
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 09:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
07:20 - 07:30
Hoà tấu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
CT Khơmer
Chương trình đang phát sóng
07:05 - 07:35
Bài ca truyền thống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:35 - 07:45
Văn minh đô thị
Chương trình đang phát sóng
05:00 - 08:30
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:15
Thời sự
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Vì ruộng đồng bền vững (Tuần 2,4) – Ca nhạc Giai điệu ngày xanh (Tuần 1,3,5)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:45
Thời sự Đăk Lăk
Chương trình đang phát sóng
07:05 - 07:35
Dân ca 3 Miền
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:35 - 08:05
Đọc truyện cùng bạn
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Ca nhạc Thái Điện Biên
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Tiếng Mông Điện Biên
Chương trình đang phát sóng
07:20 - 07:30
Du lịch và Văn hóa (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Nhạc nhẹ quốc tế
Chương trình đang phát sóng
06:30 - 07:30
Thông tin, ca nhạc và quảng cáo
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Bạn nhà nông
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Chương trình thời sự tiếng Bahnar
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:45
Chuyên mục: Tiếng nói cơ sở
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Tiếng Tày (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Tiếng Mông (PL)
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:50
Chương trình hợp tác sáng (Các chương trình chuyên đề và ca nhạc)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:50 - 11:00
Quảng cáo - Nhạc chương trình
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:45
Ca nhạc thiếu nhi (VN)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:45 - 08:00
Tri thức con người xưa và nay (ĐN)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Doanh nghiệp DN - Quy hoạch xây dựng - Doanh nghiệp DN - Lao động công đoàn (PL T4)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
06:46 - 07:30
Đồng hành 24 giờ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Ca nhạc thiếu nhi
Chương trình đang phát sóng
07:05 - 08:05
Quà tặng Âm nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:05 - 08:15
Theo dòng thời sự
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:50
Bản tin Tài chính - ATGT - Thông tin cùng nhà nông
Chương trình đang phát sóng
07:05 - 07:50
Ca nhạc Việt Nam tiền chiến
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:50 - 08:00
Chuyên mục: Thể dục Thể thao
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:50
Giới thiệu Album
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:50 - 08:00
Nhịp sống trẻ
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:45
Tiếp phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:45 - 11:00
Phát sóng chương trình tiếng Jẻ Triêng
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Tiếng Dao (PL thứ 4)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:30 - 12:00
Tiếng Phổ Thông (PL thứ 4)
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Hộp thư Bạn nghe Đài
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Bài ca đất nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Những miền đất nổi tiếng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:45
Tìm trong vốn cổ
Chương trình đang phát sóng
07:10 - 08:00
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:00 - 08:05
Báo giờ - Tin trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Dân ca và nhạc cổ truyền
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 08:00
CT tương tác về ăn cơm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:00 - 09:00
Tiếp âm VOV1 - Đài TNVN
Chương trình đang phát sóng
05:30 - 11:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Chương trình thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Ca nhạc thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:35
Vấn đề hôm nay
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:30 - 11:45
Bản tin thời sự trong nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:15
Nhạc hiệu- Chương trình Thời sự - Mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:15 - 11:25
Trang tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Thời sự - CM: Pháp luật đời sống
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:30
Thời sự - Chuyên mục
Chương trình đang phát sóng
06:30 - 07:30
Chương trình Radio Quảng Ninh- Giờ cao điểm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:30
Sắc màu âm nhạc
Chương trình đang phát sóng
06:00 - 11:00
Tiếp sóng VOV1 Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Thời sự trưa
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:30
Nhạc nhẹ VN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 07:35
Kiến thức phổ thông
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:30
Tiếp phát chương trình VOV3
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:30 - 11:00
Ca nhạc tiếng phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Nhạc hiệu – Thời sự Đài PT-TH Tây Ninh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:01
Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
06:30 - 08:35
Thời sự (Tiếng Việt) (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:20
Bản tin sáng
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:40
Chân dung tác phẩm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:40 - 07:50
Chuyện làng chuyện xã
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Thời sự (Trực tiếp)
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:50
Chương trình Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:50 - 08:00
Tiết mục : Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:45
Ca nhạc: Những Ca khúc Được Yêu Thích
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:45 - 08:45
Sân khấu :Những TĐ cải lương được yêu thích
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
09:30 - 10:00
Chương trình ca nhạc tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Phát thanh chuyên đề: Phát thanh giáo dục
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 08:00
Nhạc Việt Nam: Âm vang bài ca cách mạng
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:20
Nhạc hiệu - Bản tin thời sự - Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 07:30
Chương trình phát thanh tiếng Dao
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:30 - 11:45
Tiếp sóng Đài TNVN
Chương trình đang phát sóng
07:15 - 07:50
Ca khúc VN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
07:50 - 08:00
Chuyên mục Trang văn hóa nghệ thuật
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung, kỹ thuật: Ông Trần Trung Hiếu, Ông Ngô Tuấn Dũng
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.