World Cup
Thứ Sáu, 11/07/2014 08:22 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:05
Ca dao lời ru đất nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:25 - 10:30
Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:30
Tiếp sóng VOV
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:30 - 10:00
Chương trình Tiếng Mông (PL)
Chương trình đang phát sóng
08:05 - 09:35
Sân khấu cải lương
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:35 - 09:45
Sổ tay y tế (BS Gia Đình)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
08:20 - 08:50
Ca nhạc Trẻ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:50 - 09:00
Quốc phòng toàn dân
Chương trình đang phát sóng
04:00 - 12:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Chương trình đang phát sóng
08:10 - 08:30
Dân ta phải biết sử ta -Bài hát
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Dân ca - Nhạc cổ truyền
Chương trình đang phát sóng
08:10 - 09:00
Văn nghệ tổng hợp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:10
Tiết mục điểm báo
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Tọa đàm trực tiếp Tư vấn của bac sĩ (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:20
Ca nhạc Việt Nam 2
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:30
Nhạc trẻ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Thông tin Giải trí
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Kết bạn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 10:00
Miền yêu thương
Chương trình đang phát sóng
05:00 - 08:30
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
06:00 - 08:30
VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 10:00
Radio 365 (PL)
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:30
Phát thanh trực tiếp: Tâm tình cùng bạn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:30 - 09:40
Điểm báo
Chương trình đang phát sóng
07:35 - 08:35
Quà tặng âm nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:35 - 08:50
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:30
Ca nhạc Mông Điện Biên
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Tài Nguyên Môi Trường
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 09:00
Ca khúc quốc tế
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:05
Bản tin Khoa học kỹ thuật
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:30 - 11:45
Đài hiệu – Giới thiệu chương trình trưa - Thời sự
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 09:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:30
Chương trình thời sự phổ thông
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:30
Tiếng Dao (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Tiếng Việt : thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:50
Chương trình hợp tác sáng (Các chương trình chuyên đề và ca nhạc)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:50 - 11:00
Quảng cáo - Nhạc chương trình
Chương trình đang phát sóng
08:05 - 09:00
Hà Nội buổi sáng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:30
Chương trình Thời sự trực tiếp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:58 - 12:00
Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình -Two music (PL)
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 10:00
Yêu thương 365
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:45
Kinh tế
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 09:00
Ca nhạc theo chủ đề
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:05
Bản tin Tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Tiếp sóng Kênh JoyFM ( Đài PTTH Hà Nội)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:30
Chương trình thời sự
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Ca khúc Việt Nam và quốc tế yêu thích một thời
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:10
Tin tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:50
Bài ca đi cùng năm tháng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:50 - 09:00
Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:45
Tiếp phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:45 - 11:00
Phát sóng chương trình tiếng Jẻ Triêng
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 18:00
Tiếng Phổ Thông
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 08:30
Ca nhạc quốc tế
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Thời sự sáng
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:00 - 10:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 08:30
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 08:45
Khoa học & Đời sống
Chương trình đang phát sóng
08:15 - 09:00
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:05
Báo giờ - Tin trong nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Dân ca và nhạc cổ truyền
Chương trình đang phát sóng
07:30 - 09:00
Tiếp VOV1 Đài Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:02
Đài hiệu - Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
05:30 - 11:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Chương trình thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 09:00
Chương trình ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:15
Bản tin tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:30 - 11:45
Bản tin thời sự trong nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:15
Nhạc hiệu- Chương trình Thời sự
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:15 - 11:25
Trang tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Thời sự - Chuyên mục: Dân tộc và miền núi
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:30
Thời sự - Chuyên mục
Chương trình đang phát sóng
07:30 - 08:30
Sắc màu âm nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Chương trình văn hóa xã hội
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
10:30 - 11:00
Dân số và phát triển
Chương trình đang phát sóng
08:05 - 08:30
Ca nhạc chủ đề
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 08:35
Tin trong nước số
Chương trình đang phát sóng
07:00 - 10:30
Tiếp phát chương trình VOV3
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
10:30 - 11:00
Ca nhạc tiếng phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Nhạc hiệu – Thời sự Đài PT-TH Tây Ninh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:01
Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
06:30 - 08:35
Thời sự (Tiếng Việt) (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
09:00 - 09:20
Bản tin sáng
Chương trình đang phát sóng
08:05 - 08:30
Ca nhạc quốc tế
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 08:45
Tạp chí Kinh tế thế giới
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:30
Thời sự (Trực tiếp)
Chương trình đang phát sóng
08:05 - 08:40
Chương trình : Ca khúc truyền thống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:40 - 09:00
Câu lạc bộ thể thao
Chương trình đang phát sóng
07:45 - 09:15
Sân khấu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:30 - 11:50
Thời sự PTTV (PL)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
09:30 - 10:00
Chương trình ca nhạc tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:30
Trang văn nghệ: Tạp chí âm nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:30 - 09:00
Nhạc Việt Nam: Những ca khúc vượt thời gian
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
11:00 - 11:20
Nhạc hiệu - Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
07:30 - 11:45
Tiếp sóng Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
11:45 - 12:00
Bản tin thời sự đài PT-TH Yên Bái
Chương trình đang phát sóng
08:00 - 08:45
CLB âm nhạc: Giới thiệu giọng ca
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
08:45 - 08:55
Tiếng nói cơ sở Đài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung, kỹ thuật: Ông Trần Trung Hiếu, Ông Ngô Tuấn Dũng
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.