So tai cung Mobifone
Thứ Hai, 01/09/2014 14:28 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:00 - 17:00
Chương trình Khmer
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:25 - 16:30
Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình.
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:55
Tiếp sóng VOV
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:55 - 16:10
Dân ca Tiếng Mông (PL)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:40 - 17:10
Phần tiếng Khmer
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
CĐ: kinh tế
Chương trình đang phát sóng
13:30 - 14:30
Trực tiếp ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 14:40
Điểm báo (PL)
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
Tạp chí Chủ Nhật
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:30
Pháp luật và đời sống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 16:00
Phát thanh trực tiếp: Ca nhạc theo yêu cầu
Chương trình đang phát sóng
13:30 - 15:00
Chương trình ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:05
Bản tin tiếng Anh
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 14:40
Ca nhạc Việt Nam 1 (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:40 - 14:45
Bản tin 5 phút trong nước và quốc tế
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
14:55 - 15:00
Gíới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 15:00
Ca nhạc theo yêu cầu
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 16:00
Kết bạn (PL)
Chương trình đang phát sóng
11:05 - 19:00
Tiếp sóng chương trình VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:15 - 19:30
Nhạc hiệu -Thời sự- Quảng cáo-Thông tin- Dự báo thời tiết
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 17:30
Sân khấu truyền thanh
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 14:30
Tiếp bản tin Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 14:45
Nhạc không lời- Đọc truyện cùng bé
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:30
Tiếng Mông Điện Biên
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 15:00
Ca nhạc Mông Điện Biên
Chương trình đang phát sóng
14:10 - 15:00
Âm nhạc và cuộc sống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:05
Tin Trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:45
TT Thời sự Âm nhạc
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:30
Chương trình thời sự phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Tiếng Việt : thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
15:00 - 16:55
Chương trình hợp tác chiều (Bạn hữu đường xa và các chương trình ca nhạc thông tin chuyên đề)
Chương trình đang phát sóng
14:05 - 15:00
Dân ca nhạc cổ truyền (PT)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:15
Tạp chí xây dựng Đảng (TS)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 14:30
Khoa học đời sống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 15:00
Ca nhạc quốc tế
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:30
Ca khúc truyền thống
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 14:45
Măng non
Chương trình đang phát sóng
13:40 - 14:40
Kết bạn (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:40 - 16:00
Cải lương
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 16:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:00 - 16:30
Chương trình Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:30
Nhạc hiệu, Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 15:00
Chương trình tổng hợp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:10
Chuyên mục: Cùng bạn khám phá
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 14:30
Giới thiệu phim
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 16:30
Ca nhạc trực tiếp qua ĐT
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 17:15
Tiếp phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:15 - 17:30
Phát sóng chương trình tiếng Bana
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 18:00
Tiếng Phổ Thông
Chương trình đang phát sóng
14:15 - 14:30
Ca nhạc thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 15:00
Thời sự trưa
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:30
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 15:00
Thời sự Lào Cai trưa
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 15:00
Sân khấu truyền thanh phần đầu vở cải lương.
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:05
Báo giờ - Tin trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
13:30 - 15:30
Tiếp VOV1 - Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:30 - 16:00
Đài hiệu + GTCT + Thời sự Nghệ An
Chương trình đang phát sóng
11:30 - 16:30
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
16:30 - 17:00
Chương trình thời sự tổng hợp
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 14:50
Chương trình thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:50 - 14:55
Lời hay ý đẹp- Bài hát
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:15
Bản tin thời sự trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 15:00
Sân khấu truyền thanh phần đầu vở cải lương.
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:05
Báo giờ - Tin trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:10
Trang tin thời sự trong tỉnh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
Ca nhạc yêu cầu - Quảng cáo - Dự báo thời tiết
Chương trình đang phát sóng
13:30 - 15:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam hệ VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:30
Chương trình thời sự - Chương trình Hội nhập và phát triển (T1+3)/Sức khỏe cộng đồng (T2+4) (PL)
Chương trình đang phát sóng
14:20 - 15:20
Chương trình ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:20 - 15:30
Bản tin thể thao
Chương trình đang phát sóng
12:00 - 17:00
Tiếp sóng VOV1 Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:15
Âm nhạc & Đời sống
Chương trình đang phát sóng
14:25 - 14:30
Tin trong nước số
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 14:45
Ca nhạc tiếng Hoa
Chương trình đang phát sóng
13:00 - 18:30
Tiếp phát chương trình VOV3
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 19:00
Ca nhạc tiếng phổ thông
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Nhạc hiệu – Thời sự Đài PT-TH Tây Ninh
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:01
Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
Chương trình đang phát sóng
13:30 - 14:30
Tày – Dao (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:55 - 19:00
Nhạc báo sóng
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:40
Chương trình Thời sự
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:40 - 14:50
Thị trường tài chính trong tuần
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 18:00
Tin tức – Ca nhạc (Trực tiếp)
Chương trình đang phát sóng
14:05 - 15:00
Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
15:00 - 15:05
Bản tin trong nước
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:15
Thời sự PTTV mới
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:30 - 17:40
Chương trình thời sự tiếng Việt: Bản tin thời sự
Chương trình đang phát sóng
14:00 - 14:30
Ca nhạc Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:30 - 15:00
Giáo dục từ xa (1)
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:25
Nhạc hiệu - Bản tin thời sự - Dự báo thời tiết - Quảng cáo
Chương trình đang phát sóng
12:30 - 17:00
Tiếp sóng Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
17:00 - 17:30
Chương trình thời sự Yên Bái
Chương trình đang phát sóng
14:10 - 14:40
CLB âm nhạc Tác giả tác phẩm
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
14:40 - 14:55
Điểm tin văn hóa nghệ thuật thế giới
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung, kỹ thuật: Ông Trần Trung Hiếu, Ông Ngô Tuấn Dũng
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.