Thứ Ba, 28/04/2015 18:49 GMT+7
Lựa chọn đài PTTH các tỉnh thành khác:
Đài PTTH các Tình thành
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:00 - 18:55
Tiếp âm Tiếng nói Việt Nam
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:30
Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 18:35
Rao sóng + giới thiệu chương trình tiếp theo
Chương trình đang phát sóng
-
Chưa có thông tin
Chương trình tiếp theo
-
Chưa có thông tin
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Trang địa phương đài TT Huyện
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Thời sự Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 18:55
Bản tin Lao động việc làm (PL)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 00:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:10 - 18:30
Câu lạc bộ trẻ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 18:35
Bản tin tiếng Anh
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 18:48
Dự báo thời tiết
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 18:50
Nhạc không lời
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp âm Đài THVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Ca nhạc (PL)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Thông báo- Nhắn tin- Quảng cáo- Bí quyết trẻ đẹp (PL)
Chương trình đang phát sóng
11:05 - 19:00
Tiếp sóng chương trình VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Thời sự - Chuyên mục tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:15
Đô thị Đà Nẵng
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Thời sự VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
Thời sự Đăk Lăk
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp bản tin Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Ca nhạc -Chuyên mục Khoa học Đời sống (T1+3)/ Cải cách Hành chính (T2)/ Đại biểu dân cử (T4)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Tiếng Thái Điện Biên
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:30
Ca nhạc Thiếu nhi
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 18:45
Nông nghiệp – Nông thôn (PL)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Thiếu nhi
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:30
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 19:00
Chương trình thời sự tiếng Jrai
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
20:00 - 20:30
Tiếng Tày
Chương trình đang phát sóng
17:30 - 19:00
Chương trình TW
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 21:00
Chương trình hợp tác tối (Các chương trình ca nhạc thông tin và chuyên đề)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp sóng CT Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Vấn đề công nghệ thông tin PLS
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
17:15 - 18:50
Đồng hành 24 giờ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:50 - 19:00
Tiếp âm chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 18:50
Quảng cáo chương trình
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 00:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:25 - 18:55
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:55 - 19:00
Những phút dành cho cuộc sống
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 23:30
Phát lại chương trình phát thanh FM buổi sáng
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:10 - 19:10
Ca nhạc tự chọn
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:10 - 20:00
Lời nói từ trái tim
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:00
Phát sóng chương trình tiếng Xê Đăng
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:30 - 20:00
Tiếng Mông
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Nông thôn mới
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình Tiếng Dao
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp sóng thời sự TW
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:15
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
18:15 - 19:00
Ca nhạc
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:05
Báo giờ - Tin nông nghiệp
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp Thời sự VOV1 - Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:15
Ca khúc về tuổi trẻ
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp sóng VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp âm TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 20:00
Đố vui
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
Những bài ca đi cùng năm tháng- Phổ biến GD pháp luật- QC - Dự báo TT
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam hệ VOV1
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình tiếng Kor (PL)
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Chuyển tiếp thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
Chương trình ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 22:00
Tiếp sóng VOV1 Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm thời sự Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:25
Nhạc trẻ VN
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:30
Ca nhạc Tiếng Mông
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 19:00
Ca nhạc tiếng phổ thông
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
18:26 - 18:50
Văn nghệ
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:50 - 18:55
Điểm báo
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
18:55 - 19:00
Nhạc báo sóng
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:35
Tiếp sóng Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:35 - 19:05
Những bài ca sống mãi với thời gian
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:15
Ca nhạc
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:50
Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:50 - 19:10
Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếng Khmer (PL)
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 20:15
Sân khấu
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình ca nhạc tiếng Việt
Chương trình đang phát sóng
17:30 - 18:30
Giao lưu âm nhạc trực tiếp
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:30 - 19:00
Chương trình kể chuyện và âm nhạc tuổi thơ
Chương trình đang phát sóng
-
Chương trình tạm ngưng
Chương trình tiếp theo
Chương trình tạm ngưng
-
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 19:00
Tiếp sóng Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
19:00 - 19:30
Chương trình phát thanh tiếng Thái
Chương trình đang phát sóng
18:00 - 18:45
Tiếp âm Đài TNVN
Nghe trực tiếp
Chương trình tiếp theo
18:45 - 19:30
CLB âm nhạc Giới thiệu abum mới
© Radio Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Đại diện: Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hà Nội
Số giấy phép: 151/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Trung Hiếu
® Ghi rõ nguồn "Radio Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này
Chia sẻ
Chia sẻ:
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.