VOV1
04:00 - 04:45
Ca nhạc chào bình minh (VOV3)
04:45 - 04:50
Nhạc mở đầu - Quốc ca
04:50 - 05:05
Nhạc hiệu - Nhạc thể dục - giới thiệu sóng
05:05 - 05:20
Bản tin (Trực tiếp)
05:20 - 05:30
Thời tiết - Thời tiết biển - Quảng cáo - Quảng bá
05:30 - 05:40
Biển đảo Việt Nam
05:40 - 05:50
Nông nghiệp và nông thôn
05:50 - 06:00
Quảng cáo
06:00 - 06:30
Thời sự sáng
06:30 - 07:00
Quân đội nhân dân
07:00 - 07:10
Quốc hội với cử tri
07:10 - 07:15
Quảng cáo
07:15 - 08:15
Theo dòng thời sự
08:15 - 08:25
Khoa học và công nghệ
08:25 - 08:30
Sức khoẻ người cao tuổi
08:30 - 08:35
Bản tin Văn hóa
08:35 - 08:40
Quảng cáo
08:40 - 09:00
Tin và đời sống âm nhạc
09:00 - 09:15
Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
09:15 - 09:30
Văn hóa giải trí
09:30 - 09:35
Bản tin Kinh tế thế giới
09:35 - 09:45
Kinh tế
09:45 - 09:55
Pháp luật và Đời sống
09:55 - 10:00
Quảng bá
10:00 - 10:05
Bản tin (Trực tiếp)
10:05 - 10:25
Hộp thư âm nhạc
10:25 - 10:30
Bản tin Môi trường
10:30 - 11:00
Vì an ninh Tổ quốc (PL 20h00 thứ 5)
11:00 - 11:05
Bản tin (Trực tiếp)
11:05 - 11:15
Chính phủ với người dân
11:15 - 11:20
Bản tin Thị trường giá cả
11:20 - 11:50
CT của Quảng cáo
11:50 - 12:00
Quảng cáo
12:00 - 12:45
Thời sự trưa
12:45 - 12:50
Thời tiết
12:50 - 13:00
Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập
13:00 - 13:10
Đầu tư Tài chính
13:10 - 13:20
Kinh tế (PL)
13:20 - 13:30
Khoa học và công nghệ
13:30 - 13:35
Bản tin Nông sản
13:35 - 13:45
Quốc hội với cử tri (PL)
13:45 - 14:00
Yêu mãi khúc dân ca
14:00 - 14:05
Bản tin (Trực tiếp)
14:05 - 14:15
Chính phủ với Người dân (PL)
14:15 - 14:25
Biển đảo Việt Nam (PL)
14:25 - 14:30
Quảng bá
14:30 - 14:35
Bản tin Khoa học công nghệ
14:35 - 14:45
Nông nghiệp và nông thôn
14:45 - 14:55
Hồ sơ sự kiện QT (PL thứ 3)
14:55 - 15:00
Quảng bá
15:00 - 15:15
Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
15:15 - 15:45
Chuyên gia của bạn
15:45 - 16:00
Văn hóa giải trí (PL)
16:00 - 17:00
Theo dòng thời sự
17:00 - 17:05
Bản tin (Trực tiếp)
17:05 - 17:15
Nông nghiệp và nông thôn
17:15 - 17:30
Điểm báo
17:30 - 17:35
Bản tin pháp luật
17:35 - 17:45
Đầu tư- Tài chính
17:45 - 18:00
Quảng cáo
18:00 - 18:45
Thời sự chiều
18:45 - 19:00
Nhịp sống Thể thao
19:00 - 19:10
Quốc hội với cử tri (PL)
19:10 - 19:20
Pháp luật và đời sống (PL)
19:20 - 19:30
Kinh tế (PL)
19:30 - 19:35
Bản tin ATGT
19:35 - 19:55
Bài ca chiến sỹ
19:55 - 20:00
Quảng bá
20:00 - 20:30
Vì an ninh Tổ quốc
20:30 - 21:00
Chuyên gia của bạn (PL)
21:00 - 21:30
Quân đội nhân dân
21:30 - 22:00
Thời sự đêm
22:00 - 22:15
Nhịp sống Thể thao
22:15 - 22:20
Quảng cáo
22:20 - 22:30
Thế giới 24h00
22:30 - 22:40
Alo – VOV1
22:40 - 22:50
Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập
22:50 - 23:00
Hồ sơ sự kiện quốc tế (PL)
23:00 - 23:05
Bản Tin
23:05 - 23:15
Rao sóng
23:15 - 00:00
Đọc chậm quân đội
00:00 - 04:00
Nhập Hệ VOV3
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.