VOV1
04:00 - 04:45
Ca nhạc chào bình minh (VOV3)
04:45 - 04:50
Nhạc mở đầu - Quốc ca
04:50 - 05:05
Nhạc hiệu - Nhạc thể dục - giới thiệu sóng
05:05 - 05:20
Bản tin (Trực tiếp)
05:20 - 05:30
Thời tiết - Thời tiết biển - Quảng cáo - Quảng bá
05:30 - 05:40
Biển đảo Việt Nam
05:40 - 05:50
Nông nghiệp và nông thôn
05:50 - 06:00
Quảng cáo
06:00 - 06:30
Thời sự sáng
06:30 - 07:00
Quân đội nhân dân
07:00 - 07:25
Thế giới 7 ngày
07:25 - 07:30
Quảng cáo
07:30 - 08:00
Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
08:00 - 08:30
Tạp chí văn hoá chủ nhật (VOV2)
08:30 - 09:00
Kịch truyền thanh
09:00 - 09:15
Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
09:15 - 10:00
Diễn đàn kinh tế (trực tiếp)
10:00 - 10:05
Bản tin (Trực tiếp)
10:05 - 10:30
Tạp chí âm nhạc trẻ
10:30 - 10:45
Thể thao cuối tuần
10:45 - 11:00
Hồi âm thính giả
11:00 - 11:05
Người Việt ở nước ngoài với quê hương PL (VOV5)
11:05 - 11:15
Chân dung cuộc sống
11:15 - 11:20
Quảng bá
11:20 - 11:50
CT của Quảng cáo
11:50 - 12:00
Quảng cáo
12:00 - 12:45
Thời sự trưa
12:45 - 12:50
Thời tiết
12:50 - 13:00
Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập
13:00 - 13:30
Nhân vật và sự kiện (VOV2)
13:30 - 14:00
Ngôi nhà âm nhạc
14:00 - 14:05
Bản tin (Trực tiếp)
14:05 - 14:30
Các vấn đề xã hội (VOV2)
14:30 - 14:35
Quảng bá
14:35 - 14:45
Nông nghiệp và nông thôn
14:45 - 14:55
Tầm nhìn UNESCO
14:55 - 15:00
Quảng bá
15:00 - 15:15
Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
15:15 - 16:00
Diễn đàn kinh tế (PL)
16:00 - 16:30
Tâm tình biên giới và hải đảo (PL)
16:30 - 16:45
Thể thao cuối tuần (PL)
16:45 - 16:55
Người Việt ở nước ngoài với quê hương PL (VOV5)
16:55 - 17:00
Quảng bá
17:00 - 17:05
Bản tin (Trực tiếp)
17:05 - 17:50
Bàn tròn âm nhạc
17:50 - 18:00
Quảng cáo
18:00 - 18:45
Thời sự chiều
18:45 - 19:00
Nhịp sống Thể thao
19:00 - 19:15
Nhịp sống trẻ (PL Thứ 7)
19:15 - 19:40
Thế giới 7 ngày (PL)
19:40 - 19:55
Hồi âm thính giả (PL Thứ 7)
19:55 - 20:00
Quảng bá
20:00 - 20:30
Tạp chí văn hoá thể thao công an
20:30 - 21:00
Kịch truyền thanh
21:00 - 21:30
Quân đội nhân dân
21:30 - 22:00
Thời sự đêm
22:00 - 22:15
Nhịp sống Thể thao
22:15 - 22:20
Quảng cáo
22:20 - 22:30
Thế giới 24h00
22:30 - 22:40
Alo – VOV1
22:40 - 22:50
Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập
22:50 - 23:00
Tầm nhìn UNESCO (PL)
23:00 - 23:10
Rao sóng
23:10 - 23:20
Biển đảo Việt Nam (PL)
23:20 - 23:50
Thơ và cuộc sống (VOV2)
23:50 - 00:00
Bản tin cuối ngày
00:00 - 04:00
Nhập Hệ VOV3
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.