VOV2
04:45 - 05:05
Quốc ca -Thể dục
05:05 - 05:15
Nhạc logo - CT Đệm - Thời tiết
05:15 - 05:30
Giáo dục từ xa
05:30 - 05:45
Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05:45 - 06:00
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06:00 - 06:15
Báo giờ - Nhạc logo - Đất nước ngàn năm
06:15 - 06:30
Gia đình Việt
06:30 - 06:45
Con đường tri thức
06:45 - 07:00
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (PL)
07:00 - 07:15
Chương trình dành cho nhà tài trợ
07:15 - 07:30
Quảng bá VOV2 - Thanh niên
07:30 - 08:00
Tìm trong kho báu (PL)
08:00 - 08:30
Nhạc logo - Cùng bạn sống khỏe
08:30 - 08:45
Thiếu nhi
08:45 - 09:00
Ca khúc chủ đề
09:00 - 09:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội
09:30 - 09:45
Quảng bá tần số - CLB của những người cao tuổi
09:45 - 10:00
Thế giới Phụ nữ
10:00 - 10:30
Nhạc logo - Dạy hát
10:30 - 11:00
Diễn đàn văn học nghệ thuật
11:00 - 11:15
Nhạc logo - Văn nghệ thiếu nhi (PL)
11:15 - 11:30
Viết tiếp bài ca người lính
11:30 - 11:45
Y tế và Sức khoẻ cộng đồng
11:45 - 12:00
Em yêu làn điệu dân ca
12:00 - 12:15
Báo giờ - Nhạc logo - CT Đệm - Cuộc sống xanh
12:15 - 12:30
Gia đình Việt (PL)
12:30 - 13:00
Chân dung nhạc sĩ, ca sĩ
13:00 - 13:15
Nhạc logo - Dạy tiếng Anh
13:15 - 13:30
Dạy tiếng Nhật
13:30 - 14:00
Quảng bá VOV2 - Dân ca
14:00 - 14:15
Nhạc Logo - Con đường tri thức (PL)
14:15 - 14:30
Thông tin liệt sỹ
14:30 - 15:00
Đọc truyện dài kỳ
15:00 - 15:15
Nhạc Logo - CT Đệm - CLB của những người cao tuổi PL
15:15 - 15:30
Giáo dục từ xa PL
15:30 - 15:45
Dân ca - Giới thiệu giọng ca nghệ sĩ
15:45 - 16:00
Thiếu nhi (PL)
16:00 - 16:15
Nhạc Logo - Thanh niên (PL)
16:15 - 16:45
Khắp nơi ca hát
16:45 - 17:00
Đất nước ngàn năm - PL
17:00 - 17:15
Nhạc logo - Y tế và sức khỏe cộng đồng (PL)
17:15 - 17:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài - PL
17:30 - 18:00
Siêu khuyến mãi
18:00 - 18:30
Báo giờ - Nhạc Logo - Tạp chí du lịch (PL)
18:30 - 18:45
Ca nhạc thiếu nhi
18:45 - 19:00
Giáo dục và đào tạo
19:00 - 19:15
Nhạc Logo - Văn nghệ thiếu nhi
19:15 - 19:30
Thế giới Phụ nữ (PL)
19:30 - 20:00
Sân khấu
20:00 - 20:30
Nhạc Logo - Thơ và cuộc sống (PL)
20:30 - 20:45
Thông tin liệt sỹ (PL)
20:45 - 21:00
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21:00 - 21:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội (PL)
21:30 - 21:45
Kể chuyện và hát ru cho bé
21:45 - 22:00
Giọng ca nghệ sĩ
22:00 - 22:30
Nhạc Logo - Tiếng thơ (PL)
22:30 - 23:00
Bạn hãy nói với chúng tôi
23:00 - 23:15
Nhạc Logo - Dạy tiếng Anh (PL)
23:15 - 23:30
Dạy tiếng Nhật (PL)
23:30 - 00:00
Âm nhạc đêm khuya - CT Đệm cuối ngày
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.