VOV2
04:45 - 05:05
Quốc ca -Thể dục
05:05 - 05:15
Nhạc logo - CT Đệm - Thời tiết
05:15 - 05:30
Giáo dục từ xa (PL)
05:30 - 05:45
Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05:45 - 06:00
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam (PL)
06:00 - 06:30
Báo giờ - Nhạc logo - Tạp chí du lịch
06:30 - 06:45
Nối vòng tay nhân ái
06:45 - 07:00
Giáo dục và đào tạo (PL)
07:00 - 07:15
Chương trình dành cho nhà tài trợ
07:15 - 07:30
Quảng bá VOV2 - Thanh niên
07:30 - 08:00
Tạp chí văn hóa (PL)
08:00 - 08:30
Nhạc logo - Khách đến chơi nhà
08:30 - 08:45
Thiếu nhi
08:45 - 09:00
Ca khúc chủ đề
09:00 - 09:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Tư vấn chế độ chính sách
09:30 - 09:45
Quảng bá tấn số - CLB của những người cao tuổi
09:45 - 10:00
Thế giới Phụ nữ
10:00 - 10:30
Nhạc logo - Giới thiệu tác phẩm mới
10:30 - 11:00
Văn nghệ tổng hợp
11:00 - 11:15
Nhạc logo - Văn nghệ thiếu nhi (PL)
11:15 - 11:30
Viết tiếp bài ca người lính
11:30 - 11:45
Y tế và Sức khoẻ cộng đồng
11:45 - 12:00
Em yêu làn điệu dân ca
12:00 - 12:15
Báo giờ - Nhạc logo - CT Đệm - Cuộc sống xanh
12:15 - 12:30
Nối vòng tay nhân ái (PL)
12:30 - 13:00
Ca nhạc quốc tế
13:00 - 13:15
Nhạc logo - Dạy tiếng Anh
13:15 - 13:30
Dạy tiếng Trung Quốc
13:30 - 14:00
Quảng bá VOV2 - Dạy hát dân ca
14:00 - 14:15
Nhạc Logo - Con đường tri thức (PL)
14:15 - 14:30
Thông tin liệt sỹ
14:30 - 15:00
Đọc truyện dài kỳ
15:00 - 15:15
Nhạc Logo - CT Đệm - CLB của những người cao tuổi PL
15:15 - 15:30
Giáo dục từ xa PL
15:30 - 15:45
Dân ca chọn lọc
15:45 - 16:00
Thiếu nhi (PL)
16:00 - 16:15
Nhạc Logo - Thanh niên (PL)
16:15 - 17:00
Quảng bá - Diễn đàn giáo dục
17:00 - 17:15
Nhạc logo - Y tế và sức khỏe cộng đồng (PL)
17:15 - 17:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài - PL
17:30 - 18:00
Siêu khuyến mãi
18:00 - 18:30
Báo giờ - Nhạc Logo - Tạp chí du lịch (PL)
18:30 - 18:45
Ca nhạc thiếu nhi
18:45 - 19:00
Giáo dục và đào tạo
19:00 - 19:15
Nhạc Logo - Văn nghệ thiếu nhi
19:15 - 19:30
Thế giới Phụ nữ (PL)
19:30 - 20:00
Sân khấu
20:00 - 20:30
Nhạc Logo - Văn nghệ tổng hợp (PL)
20:30 - 20:45
Thông tin liệt sỹ (PL)
20:45 - 21:00
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21:00 - 21:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Tư vấn chế độ chính sách PL
21:30 - 21:45
Kể chuyện và hát ru cho bé
21:45 - 22:00
Dân ca chọn lọc
22:00 - 22:30
Nhạc Logo - Đọc truyện đêm khuya (PL)
22:30 - 23:00
Bạn hãy nói với chúng tôi
23:00 - 23:15
Nhạc Logo - Dạy tiếng Anh (PL)
23:15 - 23:30
Dạy tiếng Nhật (PL)
23:30 - 00:00
Bài ca đất nước - CT Đệm cuối ngày
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.