VOV2
04:45 - 05:05
Quốc ca -Thể dục
05:05 - 05:15
Nhạc logo - CT Đệm - Thời tiết
05:15 - 05:30
Giáo dục từ xa (PL)
05:30 - 05:45
Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05:45 - 06:00
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam (PL)
06:00 - 06:30
Báo giờ - Nhạc logo - Tạp chí du lịch
06:30 - 06:45
Nối vòng tay nhân ái
06:45 - 07:00
Giáo dục và đào tạo (PL)
07:00 - 07:15
Chương trình dành cho nhà tài trợ
07:15 - 07:30
Quảng bá VOV2 - Thanh niên
07:30 - 08:00
Quảng bá - Tư vấn chế độ chính sách (PL)
08:00 - 08:30
Nhạc logo - Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
08:30 - 08:45
Thiếu nhi
08:45 - 09:00
Ca khúc chủ đề
09:00 - 09:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội
09:30 - 09:45
Quảng bá tần số - Bình luận thể thao
09:45 - 10:00
Chúng ta cùng trò chuyện
10:00 - 10:30
Nhạc logo - Tình khúc thế kỷ
10:30 - 11:00
Văn nghệ tổng hợp
11:00 - 11:15
Nhạc logo - Văn nghệ thiếu nhi (PL)
11:15 - 11:30
Viết tiếp bài ca người lính
11:30 - 11:45
Y tế và Sức khoẻ cộng đồng
11:45 - 12:00
Em yêu làn điệu dân ca
12:00 - 12:15
Báo giờ - Nhạc logo - CT Đệm - Cuộc sống xanh
12:15 - 12:30
Nối vòng tay nhân ái (PL)
12:30 - 13:00
Nhạc quốc tế chuyển soạn
13:00 - 13:15
Nhạc logo - Dạy tiếng Anh
13:15 - 13:30
Dạy tiếng Trung Quốc
13:30 - 14:00
Quảng bá VOV2 - Tìm hiểu cái hay cái đẹp của dân ca
14:00 - 14:15
Nhạc Logo - Con đường tri thức (PL)
14:15 - 14:30
Thông tin liệt sỹ
14:30 - 15:00
Đọc truyện dài kỳ
15:00 - 15:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Tư vấn SK người cao tuổi
15:30 - 15:45
Dân ca cung đàn quê hương
15:45 - 16:00
Thiếu nhi (PL)
16:00 - 16:15
Nhạc Logo - Thanh niên (PL)
16:15 - 17:00
Quảng bá - Diễn đàn các vấn đề xã hội
17:00 - 17:15
Nhạc logo - Y tế và sức khỏe cộng đồng (PL)
17:15 - 17:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài - PL
17:30 - 18:00
Siêu khuyến mãi
18:00 - 18:30
Báo giờ - Nhạc Logo - Tạp chí du lịch (PL)
18:30 - 18:45
Ca nhạc thiếu nhi
18:45 - 19:00
Hành trang trẻ
19:00 - 19:15
Nhạc Logo - Văn nghệ thiếu nhi
19:15 - 19:30
Chúng ta cùng trò chuyện (PL)
19:30 - 20:00
Câu chuyện nghệ thuật (PL)
20:00 - 20:30
Nhạc Logo - Văn nghệ tổng hợp (PL)
20:30 - 20:45
Thông tin liệt sỹ (PL)
20:45 - 21:00
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21:00 - 21:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội (PL)
21:30 - 21:45
Kể chuyện và hát ru cho bé
21:45 - 22:00
Cung đàn quê hương
22:00 - 22:30
Nhạc Logo - Đọc truyện đêm khuya (PL)
22:30 - 23:00
Bạn hãy nói với chúng tôi
23:00 - 23:15
Nhạc Logo - Dạy tiếng Anh (PL)
23:15 - 23:30
Dạy tiếng Nhật (PL)
23:30 - 00:00
Bài ca đất nước - CT Đệm cuối ngày
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.