VOV2
04:45 - 05:05
Quốc ca -Thể dục
05:05 - 05:15
Nhạc logo - CT Đệm - Thời tiết
05:15 - 05:30
Giáo dục từ xa
05:30 - 05:45
Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05:45 - 06:00
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06:00 - 06:15
Báo giờ - Nhạc logo - Nhịp sống văn hóa
06:15 - 06:30
Giữ lửa yêu thương
06:30 - 06:45
Bình luận thể thao
06:45 - 07:00
Giáo dục - Đào tạo (PL)
07:00 - 07:15
Chương trình dành cho nhà tài trợ
07:15 - 07:30
Quảng bá VOV2 - Thanh niên
07:30 - 08:00
Tạp chí du lịch (PL)
08:00 - 08:30
Nhạc logo - Xin chờ hồi kết (Kịch tình huống) PL
08:30 - 08:45
Thiếu nhi
08:45 - 09:00
Ca khúc chủ đề
09:00 - 09:45
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội (Trực tiếp)
09:45 - 10:00
Thế giới Phụ nữ
10:00 - 10:30
Nhạc logo - Bài ca đi cùng năm tháng
10:30 - 11:00
Văn nghệ tổng hợp
11:00 - 11:15
Nhạc logo - Văn nghệ thiếu nhi (PL)
11:15 - 11:30
Đất nước ngàn năm
11:30 - 11:45
Y tế và Sức khoẻ cộng đồng
11:45 - 12:00
Em yêu làn điệu dân ca
12:00 - 12:15
Báo giờ - Nhạc logo - CT Đệm - Sắc màu Dân tộc VN
12:15 - 12:30
Giữ lửu yêu thương (PL)
12:30 - 13:00
Nhạc quốc tế chuyển soạn
13:00 - 13:15
Nhạc logo - Dạy tiếng Anh
13:15 - 13:30
Dạy tiếng Nhật
13:30 - 14:00
Quảng bá VOV2 - Bình chọn bài Dân ca
14:00 - 14:15
Nhạc Logo - Bình luận thể thao (PL)
14:15 - 14:30
Thông tin liệt sỹ
14:30 - 15:00
Đọc truyện dài kỳ
15:00 - 15:30
Nhạc Logo - Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
15:30 - 15:45
Dân ca gửi tặng chiến sỹ biên giới hải đảo
15:45 - 16:00
Thiếu nhi (PL)
16:00 - 16:15
Nhạc Logo - Thanh niên (PL)
16:15 - 16:45
Nhịp cầu dân ca
16:45 - 17:00
Nhịp sống văn hóa - PL
17:00 - 17:15
Nhạc logo - Y tế và sức khỏe cộng đồng (PL)
17:15 - 17:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài - PL
17:30 - 18:00
Siêu khuyến mãi
18:00 - 18:30
Báo giờ - Nhạc Logo - Điểm hẹn văn nghệ (PL)
18:30 - 18:45
Ca nhạc thiếu nhi
18:45 - 19:00
Giáo dục và đào tạo
19:00 - 19:15
Nhạc Logo - Văn nghệ thiếu nhi
19:15 - 19:30
Thế giới Phụ nữ (PL)
19:30 - 20:00
Câu chuyện Nghệ thuật
20:00 - 20:30
Nhạc Logo - Văn nghệ tổng hợp (PL)
20:30 - 20:45
Thông tin liệt sỹ (PL)
20:45 - 21:00
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21:00 - 21:45
Nhạc Logo - CT Đệm - Diễn đàn các vấn đề xã hội (PL)
21:45 - 22:00
Bài dân ca hay đôi điều cảm nhận
22:00 - 22:30
Nhạc Logo - Đọc truyện đêm khuya (PL)
22:30 - 23:00
Bạn hãy nói với chúng tôi
23:00 - 23:15
Nhạc Logo - Dạy tiếng Anh (PL)
23:15 - 23:30
Dạy tiếng Nhật (PL)
23:30 - 00:00
Âm nhạc đêm khuya - CT Đệm cuối ngày
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.