VOV2
04:45 - 05:05
Quốc ca -Thể dục
05:05 - 05:15
Nhạc logo - CT Đệm - Thời tiết
05:15 - 05:30
Giáo dục từ xa
05:30 - 05:45
Lăng kính pháp luật
05:45 - 06:00
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06:00 - 06:15
Báo giờ - Nhạc logo - Nhịp sống văn hóa
06:15 - 06:30
Gia đình Việt
06:30 - 07:00
Thể thao 7 ngày
07:00 - 07:15
Chương trình dành cho nhà tài trợ
07:15 - 07:30
Quảng bá VOV2 - Thanh niên
07:30 - 08:00
Tạp chí du lịch (PL)
08:00 - 08:30
Nhạc logo - Điểm hẹn văn nghệ
08:30 - 08:45
Thiếu nhi
08:45 - 09:00
Ca khúc chủ đề
09:00 - 09:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội
09:30 - 09:45
Quảng bá tần số - Niềm vui tuổi già
09:45 - 10:00
Chúng ta cùng trò chuyện
10:00 - 10:30
Nhạc logo - Dạy hát dân ca
10:30 - 11:00
Tìm trong kho báu
11:00 - 11:15
Nhạc logo - Văn nghệ thiếu nhi (PL)
11:15 - 11:30
Viết tiếp bài ca người lính
11:30 - 12:00
Cùng bạn sống khỏe (trực tiếp)
12:00 - 12:15
Báo giờ - Nhạc logo - CT Đệm - Cuộc sống xanh (PL)
12:15 - 12:30
Gia đình Việt (PL)
12:30 - 13:00
Ca nhạc quốc tế
13:00 - 13:15
Nhạc logo - Dạy tiếng Anh
13:15 - 13:30
Dạy tiếng Pháp
13:30 - 13:45
Quảng bá VOV2 - Âm nhạc dân gian thế giới
13:45 - 14:15
Thể thao 7 ngày PL
14:15 - 14:30
Thông tin liệt sỹ
14:30 - 15:00
Đọc truyện dài kỳ
15:00 - 15:15
Nhạc Logo - CT Đệm - Niềm vui tuổi già
15:15 - 15:30
Giáo dục từ xa (PL)
15:30 - 15:45
Dân ca Đờn ca tài tử
15:45 - 16:00
Thiếu nhi (PL)
16:00 - 16:15
Nhạc Logo - Thanh niên (PL)
16:15 - 16:45
Ca nhạc yêu cầu thính giả
16:45 - 17:00
Nhịp sống văn hóa - PL
17:00 - 17:30
Nhạc logo - Cùng bạn sống khỏe
17:30 - 18:00
Siêu khuyến mãi
18:00 - 18:30
Báo giờ - Nhạc Logo - Điểm hẹn văn nghệ (PL)
18:30 - 18:45
Lăng kính pháp luật
18:45 - 19:00
Hành trang trẻ
19:00 - 19:15
Nhạc Logo - Văn nghệ thiếu nhi
19:15 - 19:30
Ca nhạc thiếu nhi
19:30 - 21:00
Sân khấu truyền thanh
21:00 - 21:30
Nhạc Logo - CT Đệm - Các vấn đề xã hội (PL)
21:30 - 21:45
Kể chuyện và hát ru cho bé
21:45 - 22:00
Âm nhạc dân gian thế giới
22:00 - 22:30
Nhạc Logo - Đọc truyện đêm khuya (PL)
22:30 - 23:00
Bạn hãy nói với chúng tôi
23:00 - 23:15
Nhạc Logo - Dạy tiếng Anh (PL)
23:15 - 23:30
Dạy tiếng Pháp (PL)
23:30 - 00:00
Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - CT Đệm cuối ngày
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.